Urime i festave fetare të jomuslimanëve

urime-i-festave-fetare-te-jomuslimaneve

Pyetje:

Ju lutem të më tregoni se a del prej feje muslimani nëse ua uron jomuslimanëve festat fetare (krishtlindjet, pashkët, etj.)?

Përgjigje:

Jemi të mendimit se nuk ka asnjë pengesë që të tjerëve t’ju urohen festat e tyre, si shprehje e marrëdhënieve të mira ndërfetare. Fjala është për urimet e thjeshta, urime të sjelljes së mirë që i bëjnë ndaj njeri-tjetrit ithtarët e religjioneve të ndryshme dhe kjo nuk duhet të ndërlidhet me bindjet fetare. Të përgëzosh dikë për festën e tij nuk do të thotë se i përkrahësh doktrinat dhe bindjet me të cilat nuk pajtohemi. Urimit nuk duhet t’i jepet kuptimi që nuk i përket.

Muftiu i Sarajevës, Dr. Enes Ljevakoviç

Fetve-i emini i Akademisë për Fetva pranë BI të Bosnjës

Përktheu: A. D. Islampress