Tre lumenj të faljes në dunja

tre-lumenj-te-faljes-ne-dunja

Ka thene Ibnl-Kajim r. a.: ′′ Mëkatarët kanë tre lumenj të mëdhenj në dunja në të cilët mund të pastrohen nga mëkati. Nëse keto nuk u mjafton atyre, ata do të pastrohen nga lumi i Xhehenemit në Ditën e Gjykimit.

Tre lumenjtë janë:

1-Lumi i pendimit të sinqertë

2-Lumi i veprave të mira që fshijnë mëkatet

3-Lumi i sprovave (përvojash) të mëdha që fshijnë mëkatet

Nëse Allahu i Madhërishëm dëshiron mirë për robin e Tij, ia lehtëson të lahet në njërin prej këtyre tre lumenjve, kështu që ai del plotësisht i pastër në Ditën e Gjykimit dhe nuk ka nevojë ta lahet në lumin e katërt.” (Mexharijus – salikin 1 / 319 rr…)Behu ti shkaktar qe dikush te lahet ne keto lumej, qe ti edhe ai/ajo, keshtu do te shpetosh edhe veten edhe ato, nga larja ne lumin e xhehennemit ne diten e Gjukimit.

Sadri Iljazi