Të jemi mirënjohës Zotit!

te-jemi-mirenjohes-zotit!

Nëse Allahu xh.sh. dëshiron t’ju jap diçka, Ai do të dërgoj ndonjë nga krijesat e Tij nëpërmjet të cilit do të merrni atë.

Ndërsa Ai ju mohon ndonjë gjë, nuk do ta merrni qoftë edhe nëse tubohen gjithë krijesat.

Pra, kjo do të thotë që, edhe në bollëk edhe në skamje, edhe në shoqëri edhe në vetmi, edhe në humbje edhe në arritje, të jemi mirënjohës Zotit!

(Islampress)