Shkatërrimi në tokë dhe në det është shfaqur si pasojë e punëve të këqija…

shkaterrimi-ne-toke-dhe-ne-det-eshte-shfaqur-si-pasoje-e-puneve-te-keqija…

” Shkatërrimi në tokë dhe në det është shfaqur si pasojë e punëve të këqija të njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i bëjë “të shijojnë” pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen (në përmirësim)” (Er-Rum, 41).

Duhet të mendojmë rreth këtij ajeti shumica prej nesh:  Shkatërrimi në tokë dhe në det…”

– Shkaku i shkatërrimit në tokë dhe në det është: “si pasojë e punëve të këqija të njerëzve”;

– Urtësia e kësaj është: “të shijojnë” pjesë nga ajo që kanë punuar”;

– Qëllimi i kësaj është: me qëllim që ata të kthehen (në përmirësim)”.

Mesazhe kuranore

D. Islampress