Ramazani, rasti më i mirë për të hapur tre porta

ramazani,-rasti-me-i-mire-per-te-hapur-tre-porta

Ramazani, rasti më i mirë për të hapur tre porta:

– Portat  e zemrës  mund ti hapim duke bërë vepra të mira: Lexim dhe studim të Kuranit, me agjërim, sadaka, zekat, namaz nate, lutje, sepse lutja e agjëruesit nuk kthehet prapa.

– Dyert e qiellit mund ti hapim me lutje që i bëjmë në rrugë, në pjesën e tretë të natës, mes ezanit dhe ikametit, lutja e atij që i bëhet padrejtësi nuk kthehet prapa.

– Portat e xhenetit mund ti hapim me agjërim, namaz,  sadaka dhe përpjekje në punë të mira.

A. D. Islampress