“Që të falënderoni”

“qe-te-falenderoni”

Ndonjëherë ankohemi për çdo gjë, duke harruar oqeanin e mirësive që kemi. Pastaj Allahu na sprovon akoma për ta kuptuar se ankesat e mëhershme ishin të pa nevojshme.

 Ne ankohemi, ndërsa jemi të mbuluar me mirësi.

Vetëm se këto mirësi nuk mund të shihen me sytë e ballit por me sytë e Imanit – besimit.

Mos të lejojmë që nëpërmjet sprovave të kuptojmë sa mirësi të mëdha kemi, por të jemi mirënjohës çdo moment.

Ajeti i vetëm i Kuranit ku përmendet ramazani përfundon me fjalët: “…që të falënderoni”.

Përkthim: A. D. Islampress