Punime në rrjet, KEDS njofton ku do të ketë nesër ndërprerje të energjisë elektrike

punime-ne-rrjet,-keds-njofton-ku-do-te-kete-neser-nderprerje-te-energjise-elektrike

24.04.2021

Punime të domosdoshme për sigurinë e  sistemit

Prishtinë

1.

NS 35/10 kV Fushë-Kosova II  do të ndërprehet:

Dalja 10kV Miradi e Epërme   (Kodi: 15018019) prej orës 11:00 -13:00 

Vendet:Miradi e Epërme.

Arsyeja: Instalimi i trafostacionit të ri në  NS Miradi e Epërme.

Ferizaj

1.

NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Konjuhi (Kodi: 41000004) prej orës 09:00 -10:30 

Vendet: Lipjan (një pjesë), Konjuh, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë Magjistrales Prishtinë – Ferizaj.

Arsyeja: Bartja e përçuesve nga shtylla e drurit në shtyllë betoni të tensionit të mesëm.

Pejë

1.

NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Stabilimenti  – Degëzimi Sferka nga ora 10:00 deri -13:00

Trafostacionet që do të mbesin pa furnizim me energji elektrike:

   
ZahaqëG.Rama (Kodi:51000005001)
Zahaq Ukë Atashi (Kodi:51000005002)
LlabjanKelmendët (Kodi:51000005003)
Dukagjin Peja (Kodi:51000005004)
Hysen Gashi (Kodi:51000005005)
Kushtrim Nitaj (Kodi:51000005006)
”Eling”-PantelatSolare (Kodi:51000005007)
Sferkë e Thatë 2 (Kodi:51000005009)
Svërkë e Thatë 1 (Kodi:51000005009)
Tërestenik 2 (Kodi:51000005044)
Lutogllava 5 (Kodi:51000005045)
Lutogllava 4 (Kodi:51000005046)
Lutogllava 1 (Kodi:510000050047
Lutogllava 3 (Kodi:51000005048)
Lutogllava 2 (Kodi:51000005049)
VraninaLlabjan (Kodi:51000005050)

 

Vendet: fshatrat: Lutogllavë,Tërstenik, Leshan dhe Sverka.

Arsyeja:Energjizimi i linjës së re.

25.04.2021

Punime të domosdoshme për sigurinë e  sistemit

Prishtinë

1.

NS 35/10 kV Fushë- Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10kV Batllava-Kuzmin (Kodi: 10012009) prej orës 10:00 16:00 

Vendet:Pompat e Ujësjellësit.

Arsyeja: Ndërrimi dhe testimi i releve, instalimi i transformatorëve toroidal dhe testimi i daljes.

2.

NS 35/10 kV Fushë- Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10kV Hekurudha (Kodi: 15018013) prej orës 10:00 16:00 

Vendet: Hekurudhat e Kosovës Fushë- Kosovë.

Arsyeja: Ndërrimi dhe testimi i releve, instalimi i transformatorëve toroidal dhe testimi i daljes.

3.

NS 35/10 kV Fushë- Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e ushqimit të kafshëve (Kodi: 15018011) prej orës 10:00 16:00 

Vendet:Fabrika e ushqimit të kafshëve

Arsyeja: Ndërrimi dhe testimi i releve, instalimi i transformatorëve toroidal dhe testimi i daljes.

4.

NS 35/10 kV Fushë -Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Mulliri (Kodi: 10012012) prej orës 10:00 16:00 

Vendet:Mulliri Fushë- Kosovë.

Arsyeja: Ndërrimi dhe testimi i releve, instalimi i transformatorëve toroidal dhe testimi i daljes

25.04.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV MitrovicBozidar( MustafHasani) (kodi: 19000030247 )  prej 11:00 – 15:00

Vendet: TS MuhametHasani.

Arsyeja:  Ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët sipas pëlqimit elektro-energjetik.

 NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j5 Bardhosh (Kodi: 13000001)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja:Realizimi i 6 lidhsevekabllovike 10(20)kV, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

26.04.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në NS 220/10kV Drenas do  të ndërprehet:

NS 10/04 kVLlapushnik te Gashët(kodi:16100005046) prej orës 08:00 deri 17:00

Vendet: Llapushnik te lagjja Gashët.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri

Ferizaj

1.

Në NS 35/10kV Ferizaj I do  të ndërprehet:

NS 10 kVSherret (kodi: 40040003) prej orës 09:30 deri 16:30

Vendet: TS (MBTS),TS ” 14 “,TS ” 14″  (Kulla),TS Ura e Dudit, rr. Epopeja e Jezercit.

Arsyeja: Për realizimin e unazës te Projektit Ylli3.

26.04.2021

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

NS 35/10kV Dragashido të ndërprehet:

Dalja 10kV Bellobradi(Kodi:30036008)  prej 11:00 – 15:00

Vendet: Bellobradi,Brruti,Kapre,Kosavë,Pllajnik,Shajne,Xërxe e Sharrit,Zgatar,ZymiSharrit; bizneset:ILVA” Buqe, Restoran DasmashZym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja:  Montimi i  SHB 12/1600 sipas projektit tëaprovuar, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

27.04.2021

Punime në projekte investive

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do  të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Bankes (kodi: 40040001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: rr.Dëshmorët e Kombit, rr.Spitalit dhe rr.12 Qershori (një pjesë).

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.