Pengesat tona më të mëdha janë sëmundjet e zemrës

pengesat-tona-me-te-medha-jane-semundjet-e-zemres

Pengesat tona më të mëdha në komunitet janë sëmundjet e zemrës: arroganca, xhelozia, admirimi për mendim, mungesa e vetëdijes për të metat dhe rritja e ndërgjegjësimit për mangësitë e të tjerëve.

E them këtë me dashuri të madhe për popullin tonë. Unë e them këtë me një njohuri të mprehtë për kërcënimet e jashtme dhe padrejtësitë.

Por nëse nuk i nënshtrohemi një regjimenti të thellë dhe të qëndrueshëm, asnjë nga këto forca të jashtme nuk guxon të na shkatërrojë. Ne do të shpëtojmë nga telashet.

Autor: Dalia Mogahed; 

Përkthim: Miftar Ajdini