“O Zoti im, unë kam nevojë për çkado që të më japësh!”

“o-zoti-im,-une-kam-nevoje-per-ckado-qe-te-me-japesh!”

“O Zoti im, unë kam nevojë për çkado që të më japësh!” (El-Kasas, 24)

Kjo është lutja e Musait a.s. që e tha kur arriti në Medjen.

Ishte këmbëzbathur, nuk kishte as ushqim as pasuri, ndërsa barku gati se i kishte shkuar tek shpina nga uria.

Imam Ibn Ashur thotë: “Kjo fjali bashkoi falënderimin, madhërimin dhe lutjen. Dhe në të vërtetë Allahu i  dhuroi shtëpi, punë dhe familje.

Përktheu: A. D. Islampress