Nuk ka trashëgimi më të madhe…

nuk-ka-trashegimi-me-te-madhe…

“Nuk ka pasuri më të madhe se mençuria.

Nuk ka varfëri më të madhe se injoranca.

Nuk ka trashëgimi më të madhe se edukata.

Nuk ka mburojë më të mirë se këshilla.”

Ali bin Ebi Talib, r.a.