Në vend të vetëpëlqimit, të lëmë puna të flas për ne…

ne-vend-te-vetepelqimit,-te-leme-puna-te-flas-per-ne…

Ekziston një parim kuranor të cilin shumë individ por edhe institucione që kërkojnë rezultate,  sukses dhe peshë shoqërore,  shpesh e harrojnë. Allahu ndalon të lavdëruarit e vetes dhe vetëpëlqimin duke theksuar se vetëm Ai e di shkallën e devotshmërisë së dikujt. Në anën tjetër, Allahu i Madhërishëm e inkurajon punën e cila nëse është e sinqertë dhe e drejtë do të pranohet tek Zoti por edhe tek njerëzit.

Sa njerëz ka që flasin për veten e tyre në vend që të lënë veprat e tyre të flasin për ta. Sa ka prej institucioneve dhe grupeve të ndryshme që lavdërojnë veten në vend që të bëjnë një vepër kualitative e cila do të flas për ta. Njerëzit e suksesshëm nuk krahasohen me tjerët e as që vuajnë për sukseset e tjerëve. Ata krahasojnë punën e tyre të djeshme me të sotmen dhe në mënyrë konstante mundohen të jenë edhe më të mirë.

Derisa fitimtarët “pushtojnë botën” humbësit i gjykojnë vetëm për shkak se fitimtarët i kuptuan ligjet e Zotit dhe i praktikuan në jetën e tyre!

Përktheu: A. D. Islampress