Lutja e agjëruesit nuk refuzohet…

lutja-e-agjeruesit-nuk-refuzohet…

Këshilla në lidhje me lutjen gjatë iftarit!

Puna më e lavdëruar është që disa minuta para ezanit të luteni me përulësi  duke madhëruar Allahun, ndërsa kur të thirr ezani të bëni iftar me ndonjë hurmë apo ujë dhe përsëri të vazhdoni të luteni. Kjo është koha më e mirë për lutje nga një agjërues!

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Lutja e agjëruesit nuk refuzohet deri sa të çel iftar…” (Tirmidhiu)