Kush rregullon brendinë e tij, Allahu ka për t’ia rregulluar anën e jashtme të tij

kush-rregullon-brendine-e-tij,-allahu-ka-per-t’ia-rregulluar-anen-e-jashtme-te-tij

Njerëzit e urtë, kur i shkruanin njëri-tjetrit, ndër të tjerash, e nënvizonin edhe këtë të vërtetë:

“Kush rregullon brendinë e tij, All-llahu ka për t’ia rregulluar anën e jashtme të tij. Kush e përmirëson më së miri raportin ndërmjet tij dhe All-llahut, Ai i Lartësuari ka për t’ia rregulluar raportet ndërmjet tij dhe njerëzve. Kush punon edhe për Ahiretin, botën e përjetshme, All-llahu merr përsipër ta ndihmojë atë që t’i përmbushë detyrimet dhe nevojat e tij në këtë botë.”

islampress