Hutbeja e fundit e ramazanit – 2021

hutbeja-e-fundit-e-ramazanit-–-2021

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.), për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim.

Vëllezër besimtarë!

Gjendemi në ditët e fundit të ramazanit të vitit 2021. Po i themi lamtumirë një muaji që është i veçantë në çdo aspekt dhe i cili na ndryshon neve, si rregull, për mirë. Ky ramazan brenda pandemisë, ishte i veçantë, në rrethana të veçanta dhe do të mbetet në kujtesën tonë, pothuajse, si asnjë ramazan tjetër. Edhe ky le të jetë mësim, se në fakt, kjo është ajo që kemi, pasi që e kaluara ka mbetur prapa nesh, kurse për të ardhmen nuk kemi asnjë garanci se si, kur dhe çfarë do të vijë.

Muhamedi (savs), na mëson me shumë mençuri dhe në mënyrë bashkëkohore:“Shfrytëzoni pesë gjëra para pesë të tjerave:
 (1) Rininë para pleqërisë,
(2) shëndetin para sëmundjes,
(3) pasurinë para varfërisë,
(4) kohën e lirë para se të jeni të zënë, dhe
(5) jetën para vdekjes.”
(Tirmidhiu)

Sot ne po e përcjellim xhumanë e fundit të muajit të bekuar të ramazanit. Në këtë ditë më të vlefshme të muajit më të vlefshëm, kemi rastin t’i marrim bekimet e tyre, të cilat do të jenë udhërrëfyesi ynë deri në ramazanin tjetër.

Në këtë muaj të bekuar,ne kemi mësuar se ramazani është i barabartë me të gjithë njerëzit, njëlloj vjen si shans për të gjithë besimtarët. Ramazani për besimtarët është ‘shansi për të gjithë.’Ne duhet të vazhdojmë të jetojmë edhe pas tij me barazi, solidaritet, mirësi, falje, bujari…

Shprehia e ramazanit për bashkim dhe barazi para Allahut, mbase është mësimi më i madh që duhet ta marrim me vete pas bajramit.

Allahu i Lartësuar, në Librin e Tij të urtë thotë:“E, ata që janë ruajtur (nga mëkatet), do të sillen në xhenet, grupe-grupe…”(ez-Zumer, 73)

Ne do të pyesim: “Këto grupe të xhenetlinjve, a do të jenë në rreshta?”

Në dynja ne jemi mësuar, që kur të hyjmë diku, të qëndrojmë në rreshta, njëri pas tjetrit. Ata që do të hyjnë në xhenet nuk do të hyjnë në rreshta, por në grupe, do të thotë, siç na e konfirmojnë hadithet – në safa.

Në hadithin autentik (sahih), të cilin e transmetojnë Taberaniu dhe Hakimi, Muhamedi (savs), ka thënë:“Banorët e xhenetit do të jenë 120 mijë (grupe), kurse ju (umeti i Muhamedit) do të jeni 80 grupe (safa).”

Vëllezër të dashur!

Në xhenet do të hyhet në grupe (safa), ashtu siç jemi grupuar në namaz. Nëse në xhenet do të hyhet në grupe, a kemi arsye të shpresojmë se do të hyjmë në xhenet, nëse këtu në dynja ne nuk kemi qenë në atë grup (saf)?

Sikur që ju kemi përkushtuar nafileve në ramazan, ne duhet t’u përkushtohemi edhe farzeve jashtë tij. Shumë dijetarë islamikë na kanë paralajmëruar: “Është marrëzi të presësh që Allahu t’i pranojë nga ti nafilet, nëse nuk i ke kryer farzet.”

Pejgamberi ynë fisnik (savs), duke u larguar nga kjo botë, na e ka drejtuar këshillën e fundit: ‘Namazin, namazin!’ Ai na porositi që ta ruajmë namazin tonë, shtyllën e besimit tonë. Po këtë këshillë të Pejgamberit (savs), le ta marrim edhe si këshillë lamtumire, me të cilën do ta përcjellim ramazanin e bekuar, musafirin e dashur të dërguar nga Allahu i Madhërishëm. Le ta ruajmë namazin tonë!

Vëllezër të respektuar!

Le ta shikojmë jetën tonë, nga fillimi deri në vdekje: Kur, si i porsalindur, na e japin emrin duke na e kënduar ezanin dhe ikametin, na kthejnë kah kibla; kur vdesim, na kthejnë anën e djathtë të trupit tonë të vdekur kah kibla; në varr na lëshojnë me anën e djathtë të kthyer kah kibla. E gjithë kjo na tregon se si muslimanë, fati ynë është kibla. Prandaj, le të këmbëngulim në të gjitha llojet e veprave të mirave me të cilat na ka mësuar ramazani i bekuar. Me këmbënguljen tonë në safa, le ta justifikojmë dëshirën tonë për të hyrë edhe në xhenet në safa.

Meqenëse po i përcjellim ditët e fundit të muajit të agjërimit, mos të harrojmë se agjërimi ynë noton midis qiejve dhe Tokës. Vetëm nëse e pastrojmë atë me sadekatul-fitrin, ai do të ndahet nga Toka dhe do të pranohet tek Allahu i Madhërishëm!

Bajrami po afron, kurse ne po ndjehemi edhe të lumtur edhe të pikëlluar në të njëjtën kohë. Të pikëlluar sepse ramazani po përfundon, kurse të gëzueshëm sepse me bajramin ne dëshmojmë se e kemi mposhtur nefsin tonë, dhe se mund të shpresojmë në mëshirën dhe faljen e Allahut. Në gjurmat e kësaj ndjenjeje, le të përpiqemi edhe ne që të jemi të tillë. Le t’i dërgojmë fjalë pajtimi dhe mëshire njëri-tjetrit, sepse kjo është një shenjë që ramazani na ka bërë më të mirë.

E lusim Allahun e Madhërishëm që të na pranojë agjërimin tonë, dhe të gjitha ibadetet tona, si ato vullnetare ashtu edhe ato të detyrueshme.

O Zoti ynë, bëje që ky ramazan të jetë pikë kthese për të mirë në marrëdhëniet tona, në veprat tona dhe në jetën tonë.

O Zot, na ndihmo ta ruajmë dritën e Islamit, këtu në atdheun tonë të bukur!

O Zot, ndihmoji dhe mbroji të gjithë njerëzit e rrezikuar dhe pa të drejta, kudo qofshin ata!

Kurthet e armiqve tanë ktheji mbi kokat e tyre!

O Zot, na i mëshiro prindërit dhe paraardhësit tanë të vdekur, të cilët na e sollën dritën e Islamit!

O Zot, na i udhëzo dhe forco fëmijët dhe pasardhësit tanë, dhe bëri prijës të umetit dhe mbrojtës më të mirë se ne të fesë dhe atdheut tonë!

O Zot, na mëshiro neve në Ditën e Gjykimit, dhe na ndero në xhenet me shoqëri të pejgamberëve, të sinqertëve, të shehidëve dhe të njerëzve të mirë! Amin!

Përshtati: Miftar Ajdini

(Islampress)