Emra për fëmijë

Abdullah …..Abdulatif…………

Abdulaziz………..

Abdulbaki………..

Abdulfetah………

Abdulgafur………

Abdulhamid……..

Abdulhakim……..

Abdulhalim………

Abdulkadir……….

Abdulkerim………

Abdulmexhid…….

Abdulmelik………

Abdulmumin…….

Abdulvehab……..

Abdunnasir………

Abdurrahim……..

Abdurrahman……

Abdurrezak………

Abdusselam……..

Abas………………

Abdi………………

Abidin…………….

Abid………………

Adem…………….

Adil……………….

Adnan……………

Advan……………

Afan………………

Agan……………..

Agush…………….

Ahmed……………

Aud……………….

Ajaz………………

Ajdin……………..

Ajet……………….

Ajetullah…………

Ajni……………….

Ajvaz……………..

Akif……………….

Akil……………….

Ali…………………

Amar……………..

Amir………………

Arif………………..

Arsllan……………

Asad………………

Asaf………………

Asim……………..

Ataullah………….

Atif……………….

Avni………………

Azem……………

Azim…………….

Aziz……………..

 

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

adhurues i Zotitadhurues i Zotit (ledhatues)

adhurues i Zotit Fuqiplotë

adhurues i Zotit të përhershëm

adhurues i Zotit Triumfues

adhurues i Zotit Amnestues

adhurues i Zotit Falenderues

adhurues i Zotit të Urtë

adhurues i Zotit të Butë

adhurues i Zotit të Fuqishëm

adhurues i Zotit Fisnik

adhurues i Zotit të Famshëm

adhurues i Zotit Sundues

adhurues i Zotit Besnik

adhurues i Zotit Dhurues

adhurues i Zotit Ndihmues

adhurues i Zotit Mëshirues

adhurues i Zotit Mëshirëgjërë

adhurues i Zotit Furnizues

adhurues i Zotit Paqdashës

luan i zymtë

përkushtues, devotshmëri

adhurues në shumës

adhurues

emër i pejgamberit të parë; prej dheut

i drejtë

gjakpastër, fis i hershëm arab

i shpejtë, i shkathët

i pastër, i pa fajë

zotëri, i parë, feudal, aga

përfaqësues

i falenderuari, më i falenderuari

vizituesi, ai që vien kohë pas kohe

emër personal

i ndritshëm, i kjartë

shenjë, dokument

shenjë, dokument i Zotit

i njejti, origjinali, natyrali

shtëpiak, kujdestarë i ndërtesës

i qëndrueshëm, satbil, besnik

mentarë

i lartë, elegant

jetëgjatë, jeton shumë

urdhërdhënës

njohtës i mirë, i kuptueshëm

luan

i famshëm, fatmirë

i rreptë, i fortë

mbrojtës, rojtës

dhuratë e Zotit

i dhëmbshëm, mëshirues, i butë

ndëhmës

i madh, kolosal

i vendosur

i fuqishëm, krenarë

“B”

Bahri……………Bahrudin……

Bahtijar………..

Bahtir…………..

Bajezid…………

Bajram…………

Baki…………….

Bali ……………..

Basri……………

Bedri……………

Bedrudin……….

Behar…………..

Behaudin………

Behlul…………..

Behxhet………..

Behram…………

Bejta……………

Bejtullah………..

Bejzat…………..

Beka…………….

Bektash…………

Beqir…………….

Berat…………….

Besir…………….

Beshir……………

Bilal………………

Burhanudin……..

Burhan…………..

Bushra…………..

(ar)(ar)

(per)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

detarë, marinarAi që ka dituri për fe sa deti, deti i fesë

fatmir, me fat, faton

fatmir, me fat, faton

i ati i Jezidit

festë, festim

i përjetshëm

burrë, burrërorë, i hershëm

ai që shëh, optik, (vend në Irak)

hënor, hënë e plotë: shkëlqim

hënë e fesë; shkëlqim i fesë

lilëzim, koha e lulëzimit

stoli feje, zbukurim feje

i gëzuar, i disponuar

shkëlqim, bukuri, mirë

planeti mars

shtëpia

shtëpia e Zotit; Qabja

bardhosh, shkëlqim

ai që qëndron gjithnja

moshatarë, i një moshe

i hershëm, i pari fëmij

aktvendim i sulltanit

pamës, ai që ka dritë të shëndosh të syrit

lajmëtar i mirë, lajm i mirë

i lagur, i ujitur, i gjallë

argument i fortë feje

argument, dokument

lajm i gëzuar (myzhde)

“D”

 

Demir…………..

Dervish………..

Destan………….

Dergut………….

Dizdar………….

Durak…………..

 

(tur)

(per)

(ar)

(per)

(tur)

 

hekuran, metelik

i thjesht, varfnjak, ai që s’mednon për këtë jet

idhnak, i mbushur me zemërim

urdhëdhënëskështjelle, kështjelltarë

vend ku qëndrohet, vendqëndrim

ai që qëndron në një vend, i ndaluar

“E”

Ebib……………….Ed-hem…………..

Edib……………….

Ejub………………

Ekrem…………….

Elez………………

Elmas…………….

Emin……………..

Emir………………

Emrullah…………

Enes………………

Enis……………….

Enver……………..

Esad………………

Esed………………

Eshref…………….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Muaji i 11 i vitit koptI mbyllur në të zi

I edukuar, njerëzor

I një pejgamberi

Më fisniku, më i ndërshmi

më me shije, më i kënaqshëm

dijamant, stoli

besnik, i sigurt

udhëheqës, sundues

çështje e Zotit; urdhër i Zotit

adaptuar, mësuar

ai që të shoqëron, shoqëruesi

i ndritshëm, i kjartë

shumë fatlum

luan

i çmuar

F”

Fadil……..Fahri………

Fahrudin……

Fahim……..

Faik……..

Faris………

Faruk…….

Fazli……..

Fehim…….

Fehmi…….

Fejzullah……

Fejza……..

Ferhat……..

Ferid………

Feriz………

Fetah……..

Fet-hi……..

Fexhri…….

Fevzi……..

Fikret…….

Fikri………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

i vlefshëm, i zgjedhur, elitëmburje, krenari

mburje, krenari feje

i kuptueshëm, i zgjuest

tejklalues, ai që kalon të tjerët

kalorës, trim kalorës

dallues i së vërtetës. ai që ndan të drejtën

vlëfshmëri, ai që i takon vlefshmërisë

kuptues i mirë

kuptimtar

dhuratë e Zotit

dhuratë

gëzim, i gëzuar

i vetëm, i dalluar, i pa shoq

i fatshëm, më fat

triumfues, pushtues, gjykatës

ai që i takon triumfit, fitimit

mëngjesor, ai i mëngjesit

i shpëtuar, kalues, fitues

mendim, ide

mendimtarë

zemër, zemërore

“G”

Gafur……..Galib………

Gani……..

Garib……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

falës, ai që falë gabiminmundës, ai që mund tjetrin

i pasur, i bëgatshëm, zengjin

i rrallë, i vetëm

“H”

Habib……..Hadi………

Hafiz………

Hajdar……..

Hajrudin……

Hajrullah…………

Hajra……………..

Hakim…………….

Haki………………

Halid………

Halim……..

Halil……..

Hamdi…….

Hamid…….

Hamza…….

Hanefi……..

Haris………

Harun…….

Harbin …….

Hasan…….

Hasib……..

Hasim……..

Hashim…….

Hatib……..

Haxhi……..

Hazir………

Hidajet…….

Hifzi……..

Hikmet…….

Hilmi………

Himzi……..

Hysejn……..

Hysni……..

Hysref……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

I dashur, dashnorëUdhëzues, i drejtë

Ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin

Guximtarë, trim, luan

Dobi feje, e mirë e fesë

E mirë e Zotit, mirësi e Zotit

Dobi, hajr, jo sherr

I urtë, filozof, gjykatës

I vërtetë, i drejtë

I përhershëm, i pa harruar

I butë, i dhëmbshëm

Mik i sinqert, besnik

Ai që falënderon

Falënderues

Luan

Ai që qëndron në të drejtën

Roje, rojtërë, mbikqyrës

Emër i një pejgamberi

Syth i hurmës

I mirë, i bukur, bukurosh

Fisnik, me origjinë të ndershme

Vendimtarë, definitiv

I shkathët

Ligjerues, ai që predikon

Vizitues i Qabes

I gatshëm, gjendje gadtishmërie

Udhëzim, në rrugë të drejtë

I ruajtur, i mbrojtur

Zgjuarësi, mprehtësi

Butësi, dhembshuri, ndijor

I fortë; mendjeprehtë, i dishem

Bukurosh i vogël, vogëlush i bukur

Ai që i takon bukurisë

I kënaqur, i gëzuar, i padamshëm

“I”

Ibrahim……Idris……..

Ihsan……..

Ikball……..

Ilhami……..

Iljas……..

Imri……..

Imran……..

Irfan………

Isa……….

Isam………

Isamudin…..

As-hak…….

Islam……..

Ismail…….

Ismet…….

Izet………

Izedin…….

––

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Emër i një pejgamberiEmër i një pejgamberi

Mirësi, zbukurim

Fat, (ar, ai që i mësyen një pune

Sygjestion, i frymëzuar, inspiruar

Emër i një pejgamberi

Habitor, i çuditshëm

Vend i banuar, jo shkretinë

Njohës i lartë

Emër i një pejgamberi

I ruajtur prej gabimeve

Ruajtës i fesë

Emër i një pejgamberi

Përkushtim, dorëzim, paqë

Emër i një pejgamberi

I mbrojtur prej mëkateve

Fuqi, krenari

Fuqi feje, krenari feje

“J”

Jahja……….Jakub……..

Jaser………

Jashar……..

Jetish……..

Junus……..

Jusuf………

(ar)–

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

Jeton (emër i një pejgamberi)Emër i një pejgamberi

I lehtë, pa vështirësi

Jeton

Arrinë, ai që arrinë diç

Emër i një pejgamberi

Emër i një pejgamberi

“K”

Kadir………Kadri………

Kahriman……

Kajtaz…….

Kapllan……

Kasim…………..

Kazaz……..

Kenan……..

Kurt……..

(ar)(ar)

(per)

(tur)

(tur)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

Mundësi, fuqi, aftësiMundësi, përcaktues

Trim, luftarak

Kësul, (ar) balenë

Tigër

Ai që ndan për qështje, ndasë

Mëndafshtarë

I fshehtë, (fis i hershëm arab)

Ujk; (vothë; këshilltarë)

“L”

Latif……..Lala………

Lazim……..

Lebib……..

Lutfi……..

Llukman…………

(ar)(per)

(ar)

(ar)

(ar)

I butë, i dashur, indieshëmShtëpijak i pallatit

I nevojshëm, domosdoshëm

I mençur, pjellorë

Ai që i takon butësisë, lehtësisë

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“M”

Mahir…….Mahmud……

Maksud…….

Malik……..

Maz-har……

Mazlum…….

Mebruk……

Mehdi……..

Mehmed……

Memduh……

Memun…….

Mensur…….

Mervan…….

Merzuk…….

Mesud……..

Mexhid…….

Mid-hat……

Milaim……..

Milazim……

Mirza……..

Miran……..

Muaz………

Mubarek……..

Muhammed………

Muharrem………..

Muhjidin………….

Muhsin……………

Muhtar……………

Mukbil…………….

Mulhaxh…….

Munib……..

Munir……..

Mumin……..

Murad…….

Mursel……………

Murtez…………..

Musa………………

Musab…………….

Mustafa…………..

Muslihudin……….

Muslim…….

Muxhahid……

Muxhib…….

Muxhteba……

Muzafer…….

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(lar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I mpreftë, i zgjuar, i sprovuar, ekspertI falënderueshëm

Qëllim, i kërkuar

Posedues, sundues, pushtetmbajtës

Publikim, manifestim, qitje në dukje

Atij që i është bërë pa drejtë

I bekuar, fatuar, uruar

Drejtues, ai që udhëzon, idhëheqës

I falënderuar

I lavdëruar

I besueshëm, i suksesshëm, i fatshëm

I ndihmuar

Banor i krahinës “Merv” në Iran

I furnizuar me çka i nevoitet

I fatësuar, lartësuar

Fisnik, shpirtgjerë

Lavdatë

I përshtatshëm

I pandashëm, i nevojshëm-tur: gradë oficeri

Princ

Ushtrim, praktikë, trening

I mbrojtur, i vetëdishëm

I fatshëm, i bekuar

I ndëruar, lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë

I ndaluar, emër i muajit të parë sipas hixhrit

Ngjallës, rilindas i fesë

Ai që zbukuron, zbukurues

I zgjuar

I pranishëm, përvehtësues, simpatik

Teolog dhe haxhi

I kthyer, i mbështetur tek Zoti

I ndritshëm

Besimtar, ai që ka iman

Për qëllim, qëllimi

I dëgjuar

I zgjedhur, i veçuar

Emër i pejgamberit

I pathyer, i pashtruar, i palakuar

I zgjedhur, i dalluar

Përmirësues, reformator feje

I dorëzuar Zotit

Lauftëtar parë të drejtën

Ai që i përgjigjet thirrjes

I bekuar, i madhëruar

ngadhënjyes

“N”

Nadir………Naim………

Nafi………

Naif………

Nasir………

Nasrudin…………

Nashid……………

Nazif……………..

Nazim…………….

Nazmi…………….

Nebih……………..

Nebil………………

Nedim…………….

Nehar…………….

Nehat…………….

Neim……………..

Nekib……………..

Nerkez……………

Nesib……………..

Nesim…………….

Nesuh…………….

Nevzat……………

Nexhat……………

Nexhatudin………

Nexhdet………….

Nexhib……..

Nexhmudin….

Nexhmi…….

Nezir………

Nijaz………

Nizami……..

Nuh………

Numan…….

Nuri………

Nuridin…….

Nusret……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I rrallë, personalitet i rrallëI begatshëm, i freskët, i ndieshëm

I dobishëm

Të butët e veshit, pjesa e varrur

Ndihmues

Ndihmës feje

Vjershtar, këngëtarë

I pastër

Vargues rreshtash vjershash

Ai që thurrë vjersha, poet

I pashëm, i origjinës së mirë

I familjes fisnike shembëlltyrë

Shok, mik i besueshëm

Mikëpritës, bujar, ditorë

Gdhendës guri, skulptorë, skalitës

Gjendjemirë, përjetim e kënaqësi

Ai që prinë, prise, kryetarë

Lloj luleje

I familjes së ndershme, fisnik

Aromatic, erë e këndshme

I sinqertë, serioz

Lindje e re

Shpëtim

Shpëtim feje

Guzimtar, (vend në Arabinë Saudite)

I ndërshem, i origjinës së mirë

Yll feje

Ylltarë

Predikues, ai që tërheq vërejtje

Kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç

Ai që vë rend, rregull, sistem

Emër i një pejgamberi

Begati, (ngjyrë e kuqe, all si gjaku)

I ndershëm

Drita e fesë

Ndihmë, fuqi e fituar në nevojë

“O”

Omer……..Osman…….

Orhan…….

(ar)(ar)

(tur)

Emër i halifit tëdytëEmër i halifit të tretë

Emër personal

“Q”

Qahil………Qamil……..

Qashif……..

Qazim……..

Qemal……..

Qerim…….

Qerkin……..

Qenan……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

Pjesa më e lartë e shpinës; mosha e burrërisëI përsosur, i plotë

Zbulues, sqarues

I qetë, i heshtur, ai që mban vendin në hidhrim

Përsosnëri

Bujarë, fisnik, dorëdhënës

I vrazhd, jo i shkëlqyer

Me u fshehë, me u ruajtë, me u masku

“R”

Rabit………Ragib……..

Rafet………

Rafiz………

Raif………

Ramadan…..

Ramiz…….

Rasim…….

Rashid……..

Refik……..

Rejhan……..

Remzi…….

Resul……..

Reshad…….

Rexheb…….

Reuf……..

Rezak…….

Rifat………

Rijad………

Riza………

Rizvan……..

Rushdi……..

Rufet………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Ligë, lidhje, lidhësLakmues, ai që dëshiron

Zbërthyes, thye; zhdukë

Largua prej vedi

Arritë, tejkalua; i mëshirshëm

Muaji i nëntë hixhrije (vapë e madhe)

Ai që ka aftësi në shprehje; i dukshëm Fotografist, vizatorë

Pjekuri në të vërtetën

Shok i rrugës, bashkëudhëtarë

Bimë aromatike

Simbolik, i shkruar me shifra; alegorik

 

I dërguar, pejgamber

I pjekuri në të kuptuar

Turprua nga respekti (emër i majit të shtatë hixhrije)

Shumë i mëshirshëm, shpirtmirë

Furnizues

Ngritje, lartësim, nderë

Kënaqësi, pajtueshmëri

Pëlqye, i kënaqur

Kënaqësi, pajtueshmëri

I rrugës së drejtë, i drejtë

Mëshirë, butësi, ndiesi

“Rr”

Rrahim…….Rrahman……

Rrustem…….

(ar)(ar)

(per)

I mëshirshëmMëshirëgjërë

Hero Persian, iranian

“S”

Sabahudin…..Sabit………

Sabir………

Sabri………

Sadik……..

Sadudin………….

Sadullah………….

Sadrudin…………

Sadri……………..

Safer……………..

Safvet……..

Said………

Sakib……..

Salahudin……

Salih………

Salim……..

Sami………

Samir……..

Sani………

Saxhid……..

Saud………………

Sead………………

Seid……………….

Sejdi………………

Sejfi……………….

Sejfudin…….

Sejfullah……

Selim……..

Selman…….

Selver……..

Selajdin…….

Selatin…….

Sidki………

Sinan……..

Subhi……..

Sulejman…..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agim fejeStabil, i vendosur, i qëndrueshëm

I durueshëm

Ai që i takon durueshmërisë

I vërtetë, i sinqertë

Lartësi feje, fat feje

I lartë te Zoti, me fat te Zoti

Gjoks, parim, esencë feje

Gjoks i parë, përpara, ai që arrinë

Emër i muajit të dytë sipas hixhretit

I pastër, i zgjedhur, i kulluar

Lartësi, ai që arrin me u lartësuar

Afër, ai që qëndron pranë

Mirësi feje, ai që bën vetëm mirë

Ai që bën mirë, përmirëson, rregullon

I shëndoshë, i plotë, pa të meta

I ngritur, i lartësuar

Bashkëbisedues: -ngjyrë boide

Ujitës, ai që sjell ujin si vetima

Ai që bien në sexhde, kërkon falje

I fatshëm, i përparueshëm

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Shpatë, ai që i takon shpatës

Shpatë e fesë

Shpatë e Zotit

I shëndoshë, i plotë pa të meta

Emër i njeriut personal

I zoti, i parë

Shif; Selahudin

Shumësi i fjalës sulltan

Ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit

Fuqi, aftësi; brusha e dhëmbëve

I hershëm, agimor

Emër i një pejgamberi

“Sh”

Shaban…….Shabi……..

Shafi………

Shahin……..

Shasivar…….

Shaqir…….

Shebib……..

Shehab…….

Shevqet…….

Shefik…….

Shevki……..

Shemsi…….

Shemsudin….

Sherif……..

Sheramet…..

Sheval……………

Shinasi…………..

Shukri…………….

Shuajb……………

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(per)

(ar)

Emër i muajit të tetë hixhrijeAi që i takon kombit, popullit

Shërues, si që shëron

Skyfer

Kalorës

Falënderues

Rinor, i ri

Flakë, dritë, ylli

Fuqi laftarake

I mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Ai që anon diç

Diellor, ai që i takon diellit

Diell feje

Fisnik, i lartë, i xgjedhur

Shirimed: njeri luan

Emër i muajit të dhjetë hixhrije

I dishëm, ai që din

Falënderues, ai që falënderon

Emër i një pejgamberi

“T”

Tafil……………….Tahir………………

Tahsin…………….

Tajar………………

Tajib………………

Talat………

Talib………

Tarik………

Taxhudin……

Tevfki……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijor, foshnjorëAi që pastron, i pastër

Përmirësues

Fluturues, pilot

I mirë, i zgjedhur, i shëndoshë

Fytyrë e ndritshme, e mirë

Nxënës, ai që kërkon dituri

Ai që troket vonë natën

Kurorë feje

Pëlqyeshmëri, përputhshmëri

“U”

Ubejdullah……Uvejs………

Uzejr………

(ar)(ar)

Përkushtues i vogël ndaj ZotitAi që mbështetë, kthehet

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“V”

Vahid……..Vasif………

Vaxhid…….

Vedad……..

Vehab……..

Vehbi……..

Vehihudin……

Vejsel……..

Velid………

Veli……….

Vezir………………

Vixhdan…………..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Një, i vetëmPërshkrues

I gjetshëm, I mundshëm

I dashur, simpatik

Falës, ai që falë shumë gabimet

I dhuruar prej Zotit

Monotesist, ai që vetmon vetëm një fe

Emër i një udhëheqësi shpirtëror

Lindje e re, foshnje

Mik, ndihmës, kujdestarë

Ai që ndihmon në barrë, ministër

Njohje, vetëdije, ndërgjegje

“Xh”

Xhabir…………….Xhafer…………….

Xhahid……………

Xhavid……………

Xhelal…………….

Xhelil……..

Xhemaludin…..

Xhemil……..

Xhemali…….

Xhemshid……

Xhemshir…..

Xhevad…….

Xhevdet…….

Xheviz……..

Xhezir…….

Xhezair…….

Xhihan……..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

Rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagëtLum i vogël, deve e çmueshme

Punëtor i zellshëm, preciz; luftëtar

Dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë

Madhështor

Madhështorë, i shenjtë, i ndershëm

Hijeshi feje

I hijshëm, i bukur

Estetik

Emër personal

Emër i një sunduesi Persian

Shumë bujar, dorëdhënës

Mirësi, virtyt, ndjesi, meritim

Arrë

Ujdhesë; emër poeti arab

Grup ujdhesash

Bota

“Z”

Zahid……..Zahir………

Zaim………

Zerif……..

Zekir………

Zeki………

Zenun…….

Zejnel…….

Zejnullah…..

Zejn………

Zihni………

Zija………

Zijaudin……

Zuber……..

Zuhdi……..

Zufer………

Zulfi………

Zulfikar…….

Zuhri………

Zekerija……

Zumer…….

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I matur, i ndaluar; jo i untëI haptë, kjartë, publik

Prijës, udhëheqës

Mendjeprehtë, memorje të fortë

Përkujtues, i zgjuar

I zgjuar; i pastër prej të metave

Vetjak, i pavarur, vetvetiu

Stoli, zbukurim

Stoli e Zotit

Zbukurues

Mentarë, i talentuar

Me ndriçue, me shkëlqye

Ndriçues feje

I tërë, shkresë, regjistër

Jo lakmues, shpirt i gjerë

Treim; bujar; zotëri

aftësi, shkathtësi, gradë

Personifikim në heroizëm

Pjekuri, arritje; zgjatje

Emër i një pejgamberi

Grumbull, tubë, grup

A” 

Abase……………. Abide……………..

Abire……………..

Adalete…………..

Ademije………….

Advije…………….

Adla………………

Adile………………

Afife………………

Aida………………

Aishe……………..

Ajnije…………….

Alije………………

Allma……………..

Alltune……………

Arife………………

Amine…………….

Amire…………….

Arzije……………..

Atife………………

Atije………………

Avna………………

Avnije…………….

Azemine………….

Azize……………..

Azra………………

Ajkune……………

Ajna………………

Ajete……………..

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

Luaneshë Devotshme, adhuruese

Aromë, udhëtare

Drejtësi, paanshmëri, ndershmëei

Grua, njerëzi, humanitet

E shpejtë, e shkathtë

Shih-Adaleta

E drejtë

E thjeshtë, e ndershme, e paster

Mysafire, vizituese

Jetone, ajo që është gjallë, e vërteta, natyraljaE lartë, elegante

Ar, dukat

Njohëse, e dijshme

E sigurt, besnike

Urdhërdhënëse, sunduese

E dëshiruarja, e ndershme

E dhëmbshme, e mëshirshme

Dhuratë

Ndihmëtare

Ndihmëtare

E madhe, kolosale

E fuqishme, krenare

Virgjineshë

Dashnorja, e çmuarja

Pasqyrë, symadhe, vëzhguese

Shenjë, dokumente

“B” 

Badire…………….

Bahire…………….

Bahra…………….

Bahrije……………

Bahtije……………

Bahrudine…..

Bahta……..

Bahtije…….

Bajrame…….

Bakire…….

 

Barize……..

Basile…….

Basime……

Basire……..

Bediha…….

Bedile…….

Bedra…….

Bedrije…….

Bedrudine…..

Begije……..

Behadere……

Behadile……

Beharije…….

Behare…….

Behaudine…..

Behije……..

Behime……

Behire……..

Behirete…….

Behlule…….

Behrije…….

Behrudina…..

Behixhe…….

Beisa……..

Bejda……..

Bejaze……..

Bekire…….

Bekra……..

Belkisa…….

 

Bekrije…….

Belma……..

Bensije…….

Beraete…….

Beria……..

Berine……..

Berize……………

Besame………….

Besije…………….

Besime…………..

Bilale……..

Bisere……..

Busejne…….

Belizare…….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(tur)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Nxituese, ngutëse, me shkëlqim të plotë E bukur, e pashme

Pishinë, liqen

Detare, marinare

Fatmire, me fat

Ajo që ka dituri për fe

Fat

Fat

Festë, festim

Që zgjohet heret, e mprehët, që kërkon dituri

E theksuar, e dalluar

Trime, guximtare

Që qesh

Që sheh, vëren, që kupton, din

E ndershme, kompakte, e thuktë

Bashkëshorte, grua e mirë

Hënë e plotë

Hënore, hënë e plotë, e shkëlqyer

Përsoshshmëri fetare, plotësi e fese

Beg-zonjë, begeshë

Guzimtare, trimneshë

Bukuri zemre, bukuri shpirti

Elegante

Lulëzim pranveror, e bukur

Bukuri feje

Ngacmuese, tërheqëse, magjike

E pastër, e shëndoshe, e papërlyer

Shih: Bahire

Grua me autoritet

E gëzuar, e disponuar

E shoqërueshme, e bukur

Bukuri feje

Shkëlqim, bukuri, disponim

Misionare, përfaqësuese

Bardhësi, esencë, përmbajtje

Bardhoshe, e bardhe

Që zgjohet heret, e hershme

Shih: Bekire

Mbretëreshë nga Saba (Jemen) grua e Sulejmanit a.s.

E hershme, e parë

Nata e muajit të parë

Manushaqe, vjollcë e vogël

Virgjinitet, pafajësi

E lirë, e pastër, e shëndoshë

Më e mira, e larta

E qartë, e theksuar

Çdo herë e buzëqeshur, gëzime

Grua e përulur ndaj burrit

Shih: Besame

E lagur, e ujitur, e gjallë

Gur i çmuar

Bukuroshe e vogël

Shogjetë, shpejtare

“D” 

Dalile…….. Define……..

Dehile…….

Delile…….

Devla……..

Dudije……..

Devlete……

Dilavere…….

Dilbere…….

Dina………

Dizare……………

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(per)

(ar)

(ar)

Shenjë, argument, provë Thesar i gropuar, grua e tërhekur

Shpirt, zemër, fshehtësi, intime

Shenjë, argument, provë

Pozitë, famë

Papagale(tur), grua humane

Mbretëreshë, ajo që mbanë shtetin

E vlefshme, trime

Dashnore, e dashur, e bukur

shi i gjatë, dëgjueshmëri

Mur , pendë

“E” 

Edeba…………….Edibe……………..

Edime…………….

Edine……………..

Efdale…………….

Ehlimane…………

Ekreme…………..

Eleze……………..

Elhane……………

Elife……………….

Elma………………

Elmase……………

Elmedina…………

Elvedine………….

Elvudine………….

Emane……………

Emele…………….

Emine…………….

Emira…………….

Emsede…………..

Enesa…………….

Enise……………..

Envere……………

Esade…………….

Esma……………..

Esmere…………..

Evseme…………..

Ezana…………….

Ezibe……………..

Elhame…………..

Eshrefe…………..

(ar)(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Arsimim, mësueshmeri, sjellje e bukur, edukatë E edukuar, njerëzore, letrare

Humane, grua për shembull

Fe, autoritet, islam, fitore, shpërblim

Më e mira, më meritorja

Fetare, që u takon fetarëve

Më fisnikja, më e ndershmja

Më me shije, më e kënaqshme

Që flet më bukur, oratore, zgjuetësi

Shoqërore, mike

Mollë

Dijamante

E obliguar me detyyra fetare

Dhuratë, mirëbërje fetare

Dhuratë, mirëbërje fetare

E sigurtë, amanet, nder

Shpresë, pritje

Besnike, e sigurtë

Careshë

Më e fortë, më e fuqishme

E shoqërueshme,

Shoqërore, ajo që të shoëron

I ndritshëm, i qartë

Shumë fatlume

E lartë, mirëkuptuese, shoqëruese

Zeshkane

Më e bukur, më e dashur

Lajmërim për kohën e namazit

Belhollë

Frymëzuese, ajo që falënderon

E çmueshme, e dukshme

“F” 

Fadile……………. Fadlije……………

Fahime…………..

Fahire……………

Fahra……..

Fahrete……

Fahrije…….

Fahrizade……

Fahrudine…..

Faide……..

Faike……..

Faize………

Fakihe……..

Fakire…….

Fakete…….

Falihe…….

Faride……..

Farihe……..

Farike……………

Fatime……………

Farise……………

Fatihe……………

Fatina……………

Fatinete………….

Fazile…………….

Fazilete………….

Fedile…………….

Fehime…………..

Fehmije………….

Fejdije……………

Feride…………….

Ferdane………….

Ferdanije…………

Ferhade………….

Ferha…………….

Ferihe…………….

Feruhe……………

Fetahe……………

Fetane……………

Fetihe…………….

Fetije……………..

Fetine…………….

Fetune……………

Fevza……………..

Fevzete…………..

Fevzije……………

Fevzudine………..

Fet-hije…………..

Fexhrije………….

Fikrete……………

Firdevse………….

Firdusa…………..

Firuza…………….

Firinaze…………..

Fitnete……………

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

E vlefshme, e zgjedhur, elite E vlefshme, e zgjedhur, elite

Që kupton, e menqur

Krenare, e famshme

Krenari, nder, bukuri

Krenare, e famshme

E mburshmeja, krenarja

Bijë e ndershme, krenare

Mburrje, krenari feje

E sigurtë, e sinqertë

Superiore, e shkëlqyeshme

Ngadhnjimtare

Gëzime

Që mendon, mendimtare

Ajo që ndan fëmiun prej gjirit

E sukseshme, gëzime

Shpirtpastër, e udhëzuar në të drejtën treshëgimore Islame

E sukseshme, gëzime

Që dallon të mirën nga e keqja

Vajza e Pejgamberit s.a.v.s.

Kalorëse, trime

Përfituese, që qel rrugën, fitimatare

Mendjeprehët

E menqur, tërheqëse, menjehollë

E vlefshme, e virtytshme

Virtyt, autoritet, nder, mirësi

E vlefshme, e zgjedhur, elite

E kuptueshme

E kuptueshme

E mëshirshme

E vetme, e dalluar, e pashoqe

E vetme, vetëm

E vetme, vetëm

Gëzim, e gëzuar

Gëzim, që shkakton gëzim

Gëzime

Gëzime

Ngadhnjimtare

Mendjeprehët, e mençur, inteligjente

E kthjellët

E re, plot rini, rinore

E kuptueshme

E kuptueshme

Fitime, ngadhnjime, fitore

Fitime, ngadhnjime, fitore

Fitime, ngadhnjime, fitore

Sukses, lumturi e fesë

Ajo që i takon triumfit

Mëngjesore, e mëngjesit, eksplozive

Meditime, mendime, ide, nocion

Kopsht i gjallë, Xhen-nete

Kopsht i gjallë, Xhen-nete

E ndritshme

Ajo që qeshë, e gëzueshme

E sprovuar si ari që sprovohet me zjarr

G” 

Gafure…………… Galibe……………

Ganije……………

Ganime…………..

 

Gazije…………….

Ganimete………..

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

Ajo që falë gabimin Që mbizotëron, dominante

E pasur, pasanike

Që shfrytëzon rrethanat, e sukseshme

Luftarake

Begati, plaçkë lufte

“H” 

Habibe……. Habire…….

Hadire…….

Hadixhe……

Haxhere……

Haxhire…….

Hafa………

Hafete…….

Hafife……..

Hadije……..

Hafije…….

Hafize……..

 

Hafse…………….

Hajre……………..

Hajrete…………..

Hajrije……………

Hajrudine………..

Hajrunisa………..

Hakanije…..

Hakike……..

Hakime……

Hakudine…..

Halide……..

Halile……..

Halime…….

Halise…….

Hamade…….

Hamide……

Hamijete…..

Hamile…….

Hana……..

Haneta……

Hanife……..

Hanije……..

Hanike…….

Hanise…….

Hankë…….

Hankije…….

Hanune……

Harisa……..

Hasene……

Hasineje……

Hasibe…….

Hasife……..

Hasbije…….

Hasije……..

Hasime…….

Hateme…….

Hasine…….

Hasne…….

Hasnete…….

Hatixhe……

Hata………

Hashie……..

Hashime……

Hatime…….

Hazire……..

Hava………

Hazime…….

Hanumshae…..

Hedije……………

Hemame………..

Hena……………..

Hidajete………….

Hikmete………….

Hilme…………….

Hishame……

Humame……

Hurije…….

Husane……

Husne……..

Hurishah……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

E dasgura, dashnorja E udhëzuar

E shëndoshë, E tultë, plot fuqi rinore

Vajzë e lindur para kohe

Grua e Ibrahimit a.s. nena e Ismailit

E bukur, e pashme

E lehtë, e butë

E lehtë, e butë

E lehtë, e butë

E udhëzuar në rrugë të drejtë

Sekrete, e fshehur

Ajo që ruan mësimin në mendje, ruajtëse e Kur’ani Kerimit

Hënë, luaneshë

Mirë, vepër mirë, dhunti e Allahut

Mirë, vepër mirë, dhunti e Allahut

E dobishme, fatmire

Dobi feje, e mira e fesë

Më e mira

E vërteta, e sinçerta

E vlefshme, e autorizuar

Gjykatëse, guvernatore

Vërtetëse fatera

E përjetshme, e paharruar

Simpatizere, mike e sinqertë

E butë, e mëshirshme

E pastër, e vërtetë, e sinqertë

Që shumë lavdon

Falënderuese

E zellshme, e përzemërt, modest

Plot fryte, pronare frytesh

E dëshirueshme, e mallëngjyer

E dëshirueshme, e mallëngjyer

E apstër, besnike

Nënë e kujdesshme

E mençue, me përvojë

Trime, guximtare

Përvojë jetësore, grua me përvojë

Përvojë jetësore, grua me përvojë

E këndshme, e bukur, e ndieshme

Syçelë, vigjilente

Bukuroshe

Bukuri

Fisnike, e ndershme

Me gjykim të shëndoshë

Fisnike e ndershme

E veçantë, e posaçme

Vendimtare, vulosje e fundit

Përfundimtare

E mirë, e bukur

Bukuroshe

Vepërmire

Vajzë e lindur parakohe

Shtatanike, e zhvilluar

E përulur, modeste

Modeste, e turpërueshme, e pastër

Që përsos, që përkryen

E gatshme, që tërhek vërejtjen

E gjelbërt, në të mbyllur

Energjike, e vendosur, e mençur

Zonja mbretëreshë

Rinore, nuse, dhuratë

Energjike

Fatlume, mirëqenie

E udhëzuar, në rrugë të drejtë

E zgjuar, e mençur

Butësi, durim

Bujare, fisnike

Trimë, zemërgjërë

Bukuroshe, symadhe, syzezë

Bukuroshe

Bukuri, mirësi, veti e lavdueshme

Bukuroshe, mbretëreshë

“I” 

Ibtisame…… Ifakate…….

Ifete………

Ikballe…….

Ihsane……..

Ilfe………………..

Ibadete…………..

Ilhame……………

Ilhane…………….

Ilme………………

Ilmudine…………

Imade……..

Imla………

Irfane……..

Inase……..

Irhade……..

Irshade……

Isame……..

Islame…….

Isme……..

Ismete…….

Izete……..

Ihsane…….

Ilmije……..

Ismije……..

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Buzëqeshje Shërim, pushim, zgjim

Virxhinitet, pastërti, modesti

E fatshme

Mirësi, ajo që bën mirë

Miqësi, shoqërim mike

Adhurime, ajo që adhuron

E frymëzuar, e inspiruar

E frymëzuar, e inspiruar

Njohje, dituri

Dituri fetare

Bosht, shtyllë

Shpresa, pritja

Njohëse, e lartë

Përzemërsi, çiltërsi

Larje, pastrim

Mësim, tregim i rrugës se drejtë

E ruajtur prej gabimeve

Përkushtim, dorëzim, paqe

Nam, zë, fame

Pagabimshmëri, ruajtje nga gabimet

Fuqi, forcë, ndikim, krenari

Mirësi, ajo që bën mirë

Shkencore, e dijshme

Emrore, e lartë

“J” 

Jakute…….. Jamine…….

Jemine…….

Jesare……..

Jumna ……..

Jaldëze……

Jasmine…….

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

Safir, subin Fatmire

E djathtë, progress, suqi, nam

Lehtësi, butësi,

Fat, dhunti, shenjë e mirë

Yjore, yll

Emër i një lloj luleje

“K” 

Kablie……. Kademe…….

Kadife……..

Kadime…….

Kada……..

Kadire……..

Kadrije…….

Kadune……

Kaide…….

Kaime……..

Kamere…….

Kamile……..

Kanije……..

Kanita……..

Kaseme…….

Kasime……

Kashife…….

Katibe……..

Kazime…….

Kebire……..

Kelime……..

Kemale……

Kemije…….

Kemile……..

Kenane……

Kerime…….

Kevsere…….

Kimete…….

Kuduma…….

Kulthume……

Kumrije…….

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që pranon, ajo që mirëpret Trime

Belholle, e hollë e gjatë

Ajo që vjen, pasardhshmëri

Zonjë, grua e dukshme

E fuqishme, e mundshme

E fuqishme, përcaktueshme

Zonjë, grua me autoritet

Grua eprore, udhëheqëse në diçka

Që ri, ngrihet, ri në këmbë

Hënë

E plotë, e përsosur

Pronare, poseduese

E dëgjueshme ndaj All-llahut, që bën namaz lutje

Besë, betim

Që shpërndan

Hulumtuese, zbuluese, kërkuese

Sekretareshë, shkruajtëse

Që hesht, e qetë

E madhe, serioze, e fuqishme

Bashkëbiseduese, folëse

Pjekuri, gjithmbarësi

Trime, guximtare

E plotë, e përkryer

E fshehtë

Bujare, fisnike, e vlershme

Në sasi të mjaftueshme, bollëk

E vlefshme, e quditshme

Guximtare, e patrembshme

Trakë e mëndafshtë në maje të flamurit

Turtulleshë

“L” 

Lahina Lamije

Latife

Lebibe

Lebide

Lejla

Lemane

Lemeane

Leze

Lubabe

Lutfe

Lutfije

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që kupton drejtë, inteligjente Shkëlqime

E dashur, mahi pa thumb

E mençur, pjellore

Shkurte, lloj lule

Natë e errët, natë e gjatë, mbrëmje

Shëndritje, shkëlqim

Shëndritje, shkëlqim

E ëmbël, e shijshme, kënaqësi

Arsye, shpirt, frymë, bërtham

Butësi, mirësi, ndihmë dhe mbrojtje e All-llahut

Nga edukimi, e adaptuar, e mësuar, e lehtë

“M” 

Madihe……. Mahbube……

Mahfuze…….

Magfire……

Mahire……..

Mahmudije….

Mahmude……

Mahrure……

Mahsude…..

Maide……..

Makbule…….

Makdude……

Makside…….

Maksude…..

Malike……..

Marufe…….

Masume……

Maxhide…….

Mebruke……

Mebrure…….

Medahe……

Mediha……

Medina ……

Mehire…….

Mehrije……

Mehirete…..

Mehrudine….

Mejaze…….

Mejre……..

Meka……..

Meknune…..

Mekreme……

Mekrumane…

Melahe……

Melahate……

Mehlie……..

Melike……..

Melihate…….

Melekije…….

Memduhe……

Memnune……

Memsude……

Memune……

Mensure…..

Merdane…..

Merdije…….

Merhane……

Merihe……

Merime……

Merise……..

Mejrem……

Merjem…….

Mevdude…….

Mevedete……

Mevhibe…….

Mevize…….

Mevlide……

Mevlije……

Mevludine….

Mevsude…..

Mezide……

Mibsame…..

Mihnete…….

Mihra……..

Mihrunisa……

Mikdade…….

Mina………

Mineta…….

Mirha…….

Mirhete…….

Mirsade…….

Mirzade…….

Misale……..

Misfere……

Muamere…..

Muanise…….

Muavide…….

Muadhe…….

Mubejene……

Mubera……

Mubine……

Muxhahide…..

Muxhide…..

Muedebe…..

Muedibe……

Mumine……

Mumtaze…..

Munevere……

Munezehe……

Munibe…….

Munife……..

Munile……..

Munire……..

Munise…….

Munsife……

Muradife……

Muride…….

Murise…….

Mursele……

Murshide…..

Murvete……

Mutesime……

Muvedete……

Muzafere……

Munibe…….

Muradije ……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Lavdëruese, që lavdon All-llahun E dashur, popullarizuese

E ruajtur mirë, e siguruar

E shpëtuar, e falur

Eksperte, e zgjuar

E falënderuar

Lavdëruese

E flakshme, e gjallë

Që e lakmojnë, që ia kanë zilinë

Tryezë më ushqim, ushqim sofër

E pranishme, simpatike

Belhollë, shtatbukur

Synim, qëllim, tendencë

E kërkuar

Poseduese, sunduese, drejtuese

Shumë e njohur, e gjithëpranuar

E mbrojtur, e ruajtur

Fisnike, shpirtgjërë

E bekuar

E mira, fetarja, e pranuar tek All-llahu

Lavduese

Lavdëruese, vlerëlavdëruese

Qytet

Që fiton mehër të lartë

E dalluar, e shkathtë

Që fiton mehër të lartë

Njohje solide e fesë, e përudhur në fe

Karakteristike, shumë e dalluar

E qëndrueshme

Mekke, qytetlindja e Muhammedit a.s

E fshehur, kujdesisht e ruajtur

Bujare, fisnike

Shpirtmadhe

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Mbretëreshë, sundimtare

E bukur, krypore, notuese

Ajo që u takon melqëve

E lavduar nëpër poezi

E kënaqur, e fortë, e fuqishme

Solide, e fortë

E sigurtë, e qetë, e sinqertë

Ngdhnjimprurëse

Guximtare, qenësore

Falënderuese, e këndshme

Gëzime, e gjallë, energjike, aktive

Gëzime, e gjallë, energjike, aktivee

qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Energjike, me përvojë jete

Qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Nëna e Isaut a.s.

E dashur

Dashurije, e afërme

Dhuratë

Këshillë, nasihat, vërejtje

Lindëse, ajo që lindë

E përkujdesur, e mitur

Ithtare e fesë, ndihmëse e fesë

E fuqishme

E zmadhuar, e plotësuar

E disponueshme, e buzëqeshur

Kujdes, shkathtësi, punë, aktivitet

Dashuri, diell

Ajo që është më e dashur mes grave

Energjike

Emër lugine në Mekke

Falënderim, mëshirë, dhuratë

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Princesh, sekretare, letrare

Princesh, sekretare, letrare

Shëmbull, urnek, model

Që udhëton shumë

Seniore, që jeton shumë

E shoqërueshme

Trime, guximtare, e shkathët

E shpëtuar, e mbrojtur

E qartë, evidente, që shprehet qartë

Vepër mirë, bëmirëse

Që shpjegon qartë

Që lufton në rrugën e All-llahut

Specialiste, profesioniste, e shkathët

E edukuar, e arsimuar

Edukatore, e arsimuar

Besimtare

E shkëlqyeshme, e dalluar

E ndriçuar

E pastër, e ruajtur

Pendimtare

E lartë, e shkathët

Dhuratëdhënëse

E ndriçueshme

E shoqërueshme

E drejtësishme

Partnere, bashkqudhëtare

Candidate, ithtare, nxënëse

Trashëgimlënëse

Lajmëtare, dërgimtare

Prijëse, instruktore, këshillëdhënëse

Trime, guximtare, njerëzore

Që kërkon strehim tek All-llahu

E dashur

Që arrin sukses me ndihmën e All-llahut

E ndriçuar

E dëshiruarja

“N” 

Nadije…….. Nadire……..

Naxhihe…….

Nafije…….

Nafie………

Nafile……..

Nafire…….

Nafise…….

Nahide……..

Nahle……..

Naibe……..

Naile………

Naime……..

Namike……

Nasife……..

Nasihe……..

Nashide…….

Naza………

Nakije……..

Naxhije…….

Nazife……..

Nazihe…….

Nazile…….

Nazlije…….

Nazime……

Nazmije…….

Nazire……..

Nebihe…….

Nebile……..

Nedide…….

Nedime……

Nedreta…….

Nexhade……

Nexhahe……

Nexhibe…….

Nexhide…….

Nexhihe…….

Nexhime……

Nexhmudine…

Nexhla…….

Nefaze…….

Nefie………

Nefise…….

Nehrudine…..

Neime……..

Nejira…….

Nejla………

Nekibe…….

Nerimane……

Nermane

Nermine

Nesime

Nerxhivane

Nesibe

Nesire

Nesuhe

Nexhibe

Nexhmije

Nevzate

Nezafete

Nezahete

Nezaqete

Nezile

Nezire

Nijaze

Nimete

Nixhare

Nura

Nurije

Nusrete

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

Thirrëse, ajo që thërret E rrallë, e dalluar

E afirmuar

E dobishme

E dobishme

Vullnetare

Ngadnjimtare

E çmuar, e kërkuar

E dobishme, aktive, energjike

Bleta, bletëz

Zëvendëse, përfaqësuese

Fituese, ajo që arrin sukses

E begatshme, e freskët, e ndieshme

Që zbukuron, që shkruan bukur

shërbëtore

E pastër, e sinçertë

Vjershëtare, këngëtare

Këndshmëri, butësi

E apstruar, e pastër, e kulluar

E shpëtuar

E pastër

Njerëzore, e vetmuar, e ndershme

Banuese, banore

Shqiponjë e vogël

Organizatore, shkrimtare

Rreshtore, vjeshtare

Vërejtëse, garuese, rivale

Arsimuese, authoritative, e ndershme

E familjes fisnike, shembëlltyre

E barabartë, rivale

Shoqe, mikeshë e besueshme

Rrallëse, e rrallë, copë ari

Trime, guximtare

Sukses

Bujare, fisnike

E rëndësishme, trime

E suksesshme, e qëndrueshme

E freskët, e re

Yll feje

Vajzë apo grua me sy të mëdhenjë

Depërtuese, ndikuese

Ftimi, profit

E zgjedhur, e bukur, e çmuar

Lumë i fesë, shtrati i fesë

Fat, mirëqenie

Lulzime, shkëlqyese, e ndritshme

Fitim, dhuratë

Prijëse, e para

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Aromatike, erë e mirë

Luledielli

Fisnike, familjare

Ndëihmëtare, dalëzotëse

E sinçertë

E aftë, e kuptueshme

Yjore

E përshtatshme

Pastërti

Pastërti shpirti

E ndershme, e pastër

Mysafire, banore

Predikuese, ajo që tërhek vërejtjen

Kërkuese, dëshiruese

E komotshme, e kënaqshme

Bukuri, e bukur

Dritë, shkëlqesi

E ndritshme

ndihmuarëse

“P” 

Pakize……. Pashije…….

Pemba…….

(tur) (tur)

(per)

E përhershme, e përjetshme Pashallare, e familjes së pashallarëve

Pambuk

“R” 

Rabihe…… Rabije……

Rafide……

Ragibe…..

Rahile……

Rahime……

Raide…….

Raife……

Raije…….

Rehabe……

Rehide…….

Razije……..

Reife……..

Refike…….

Refak…….

Rejhane…..

Remize……

Remze……

Remzije……

Resule……

Reshade……

Reshide……

Retibe…….

Reufe……..

Resmie…….

Resmije……

Ridvane……

Rifate……..

Rijade…….

Rushde…….

Rufadije……

Rukije…….

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që fiton, e dobishme Pranverore

Ndihmëtare

Që dëshiron, lakmitare

Udhëtare

E mëshirshme

Hulumtuese, prijatare

Ngushllyese, zemërbutë

Kujdestare, ruajtëse

Gjerësi, diapazon

Delicate, e butë

E kënaqshme, e pajtueshme

E mëshirshme

Shoqe e rrugës, bashkëudhëtare

Shoqëri e rruges

Bozilok, bimë me aromë

E çmuar, e respektuar

Alegori, shenjë, simbol

Simbolike, alegorike

Emisare, ambasadore

Pjekuri në të kuptuar, urtësi

Që shkon rrugës së drejtë

E freskët

E butë, e mëshirshme

Ajo që fotografon, bën shemë

Legale, zyrtare

Prirje, kënaqësi, melaqe e Xhennetit

Ndër, pozitë e lartë

Ushtrim, pushim, rekreacion

Rregullshmëri, vetëdije, nder

Ndihmëse, sexhde nën shaël, ngritje

Ajo që përparon, përparimtare

“S” 

Sabahe…… Sabahate…..

Sabahije…..

Sabihe…….

Sabije…….

Sabire…….

Sabrije……

Sabre…….

Sabrudine….

Sabure…….

Saberxhane….

Sadefe……

Sadete…….

Sadber……

Sadije……

Sadike…….

Sadine……

Sadra…….

Sadrudine….

Sadudine……

Saxhide…….

Safe……..

Safere…….

Safete…….

Savfete……

Safije……..

Safite……..

Sahibe……..

Saibe……..

Saide…….

Saime……

Sakibe……

Salihe…….

Salime……

Samije……

Samide…….

Samihe…….

Samile…….

Samire…….

Samre…….

Sanide……

Sanihe…….

Seade……

Seadete…..

Sanije……

Sare……..

Sebile……

Sedade…….

Sedide…….

Sehavete…..

Sehije……..

Seide……..

Sejfudine….

Sejda……..

Selame…….

Selma …….

Selvete……

Selvije…….

Selime……

Selve……..

Semihe……

Semine…….

Semra…….

Sena…….

Seniha…….

Senije……

Sevde…….

Sevdije……

Sidika…….

Sidrete……

Sifete…….

Silme…….

Silmije……

Suade……..

Subahe…….

Sumeja…..

Subhije…….

Sulltane……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agime, agimore Notuese, ajo që noton

Bukuri, freski

Evidente, e qartë, e bukur

Vashëz

E dueueshme

E durueshme, e qëndrueshme

E durueshme

E durueshme në fe

E durueshme

Durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti

Margaritare

Fatlume, mirëqenie, sukses

Fat-këndej

Fatlume, me fat

E vërtetë, e sinçertë

Shërbëtore

Gjoks, zemër

Gjoks, parim, esencë feje

Lartësi feje, fat feje

Që bie në sexhde ndaj All-llahut

Kthjelltësi, qartësi, përzemërsi

Emër i muajit të dytë hixhri

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, reale, e drejtë

E dhurueshme, e butë

Kolege, bashkëshorte, autore, mike

E drejtë, precizja, e gjithanshme

Prijëse

Agjëruese, e lirë, jo e thurrur

E afërt, praën, e shkëlqyeshme

Ajo që bën mirë, përmirëson

E shëndoshe, e rregullt

E lartë,e ngritur

E fuqishme

E butë, zemërgjërë

Ndihmëse

Bashkëbiseduese, ngjyrë bjonde

E flaktë, zeshkane

Që beson, që ka besim

Gëzim, fatlume

Fatlume, mirëqenie,sukses

Fatlume, mirëqenie,sukses

Ujitëse, ajo që sjell ujin

Gëzuar, gëaim, e gëzueshme

Rrugë, mjet, mënyrë, metodë

Koncize, precise

Koncize, precise

Zenërgjërësi

Zemërgjërë

E sukseshme, fatlume, gëzime

Shpatq e fesë

Zonjë

Përshëndetje, paqe

Paqe, siguri, qetësi

Qetësuese, rehatuese, paqësore

Ajo që i takon qetësisë, paqes

E shëndoshë, pa të meta

Ngushëllim, kënaqësi

Zemërgjërë

E shtrenjtë, më vlerë të lartë

E flaktë, zeshkane, e murrtë

Pozitë e lartë, shkëlçim

E zgjedhur, e pastër

E lartë, e bukur, e pashme

Esmere, ngjyrë zeshkët

Zeshkane, zonjushë

Shumë e sinçertë

Lotus, bimë që ka lule të bukura

Cilësi, veçori, veti, karakteristikë

Paqë, siguri, qetësi, Islam

Paqedshëse

Fatlume

E bukur, e dashur

Shpend i ri i vogël

E hareshme, ajo që i takon agimit

princezë

“SH” 

Shaqire……. Shahide……

Shahine…..

Shahsije…..

Shahsudine…

Shaire……

Shamile…..

Shame…….

Shadije…….

Shahindere…

Shaha…….

Shebibe…..

Shefike……

Shefkete……

Shehide……

Shehrizade…

Shejla……

Shejme……

Shekure…..

Shelule……

Shemsa……

Shemsudine…

Shehzade…..

Shehrije……

Shemsije…..

Sherife……

Shevale…..

Shevka…..

Shihabe……

Shuhra……

Shuhrete…..

Shurete……

Shukrije……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Falënderuese Dëshmitare, e pranishme

Skyftere

Personalitet, individualitet

Që i takon fesë, person fetar

Poeteshë, përpiluese, që ka intuitë

Universale, e gjithkapshme

Beng

E gëzuar

Skyftere

Mbretëreshë

Rini, rineshë, e re

E bashkëndieshme

Simpati, ngushëllime

Dëshmitare, vërtetuese

Qytetare, sheherli

Pishë bregtetare

Që ka rini

Shumë falënderuese

E lehtë, e thuktë e këndshme

Diellore

Diell feje

Fëmi prince, princ apo princezë

Mujore, ndërsa tur. fetare

Diellore

Fisnike, e zgjedhur

Emër (muaji i 10 hixhri)

Lakmi, dëshirë e fortë

Flakë, yll

Reputacion, nam, famë, zë

Reputacion, nam, famë, zë

Në zë, e popullarizuar

falënderuese

“T” 

Tafile…… Tahire……..

Tahsine…….

Tahure…….

Taibe……..

Talhe…….

Talibe…….

Temame……

Temine……

Tajibe…….

Tenzile……

Teufike……

Tevabe……

Tiba……..

Tufejle……

Tevfike…….

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijërore, foshnjore Ajo që pastron, e pastër

Përmirësuese

Që pastrohet

Penduese, e padyshimtë

Lloj lule, lulëzim i palmës

Nxënëse, ajo që kërkon ditur

Plotë, përsosur

Garancë për siguri, garantim

Në zë, e popullarizuar

Lëshim, dërgim, shpallje, komentim

Ndihmë, sukses, epilog

Që shumë pendohet

Mirësi, jashtëzakonshmëri

Fëmijërore, foshnjore

E përpuethshme, e pajtueshme

“U” 

Ubejde……. Ulfete…….

Urvete…….

Umihane……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

Robëresh e vogël E adaptuar, e dashur, e afërt

Çmueshmëri, që se le tokën e vetë e ëma e Hanies

“V” 

Vafike…….. Vahdete……

Vahibe……

Vahide……

Vakije…….

Vamike…….

Vasfije……

Varise…….

Vaside……

Vasife……

Vasime…….

Vasfije……

Vedade……

Vedide…….

Vefa…….

Vefike…….

Vehbe……

Vehide……

Vekile…….

Vehbije…….

Velide……..

Velije…….

Vesime……

Vezire……..

Vildane……

Vixhdane……

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

E përshtatshme, e pashme, e kohës E vetme, një

Dhuratëdhënse

Ajo që vërteton një

Sigurim, mbrojtës

E dshuruar, e dashura

Përshkruese

Trashëgimtare

E fuqishme

Përshkruese, qënlavdon

Shumë e bukur, bukuroshe

Përshkruese, qënlavdon

E dashur, simpatike

Që dashuron shumë

Besueshmëri, sinçeritet

Mike, shoqe

Dhuratë, zemërgjërësi

E vetmuar

Përfaqësuese, e autorizuar

E dhuruar

Lindje e re, foshnje

Mike, ndihmëse, kujdestare

Bujuroshe, shtat-hedhur

Ministreshë

Fëmijë, pasardhëse

Ndërgjegjshmëri, ndërgjegjshme

“Xh” 

Xhelile……. Xhejlane…..

Xhemile…….

Xhenete…….

Xhesmie……

Xhevahire…..

Xhevhere…..

Xhevrije…….

Xhuzide…….

(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

E ndershme, e famshme Popull në Bahrejn-Emirate

Bukuroshe, bukurije

Parajsë, kopshtore

Trupore, e madhe, kolosale

Esenciale, send i çmuar

Inxhi

Lule e kuqe, e çmueshme

E zgjedhur, e provuar

“Z”  

Zafere…….. Zafirezade…..

Zade…….

Zahire……..

Zaide……..

Zakire……..

Zirafet……

Zarife…….

Zehra…….

Zejnebe…….

Zehra…….

Zehrudine….

Zejna…….

Zejnebe……

Zekije…….

Zemire……

Zerina…….

Ziba………

Zihna…….

Zijade……..

Zikre……..

Zikrete…….

Zinete……..

Zijavere…….

Zubejde…….

Zuhra…….

Zulejha……

Zulfije……..

Zymryte……

Zulfe………

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Triumph, fitore Triumfal

Fëmi, shpresë

E qartë, e dukshme, e hapët

Që zmadhohet, që rritet

Që shpesh e përmend All-llahun, kujtuese

Mendjemprehtë, e mençur

E mënçur, përkujtuese

E shkëlqyeshme

Dru me aromë të mirë, emri i bijes së Muhammedit s.a.v.s.

Lule, lulëzim, bukuri

Lulëzim feje

Zbukurim, stolisje

Lloj druri aromatik

E kthjelltë, mendare

Me flokë të rralla, fytyrëbukur

Zerin, arta

Elegante, bukuroshe

Frymë, shpirt, arsye

Rritje zmadhim, shtesë

Pjesëmarrëse në dhikër

Kujtime

Stoli, zbukurim

Stoli, hijëshi, bukuri

Vajzë, çikë e pamartuar

Planeti Venera, e ndritshme

Emri i gruas së Jusufit a.s.

Aftësi, shkallë, rang, pamje

Gur i çmuar

Afërsi, shkallë, nder autoritet