”Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq…

”diten-kur-cdo-njeri-e-gjen-prane-vete-ate-qe-veproi-mire-ose-keq…

”Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq, e për atë të keqe që bëri, …” (Ali Imran, 30)

Nga mëshira dhe drejtësia e Tij, Allahu xh.sh. së pari e përmend veprën e mirë, pastaj veprën e keqe, ndërsa njerëzit në përgjithësi janë të verbër sa i përket veprave të mira të njerëzve dhe shohin vetëm veprat e shëmtuara.

A. D Islampress