“…Dhe te Zoti yt drejtohu!”

“…dhe-te-zoti-yt-drejtohu!”

“E, kur ta kryesh njërën punë, filloja tjetrës (menjëherë)   dhe (vetëm) te Zoti yt drejtohu!” (El-Inširah, 7-8)

Kur të përfundosh me angazhimet e ditës dhe punët e dunjasë, përkushtoju  ibadetit – adhurimit të Zotit.

Adhuroje Allahun me ndërgjegje të pastër dhe nënshtroju  Zotit në qëllimet dhe dëshirat e tua.

Mesazhe kuranore