Çfarë të kërkojmë në lutjet tona?

cfare-te-kerkojme-ne-lutjet-tona?

Është normale dhe njerëzore që secili njeri të ketë nevoja, dëshira dhe kërkesa, të cilat, munden të përmenden dhe të kërkohen në duatë e lutjet që i drejtohen Zotit, Krijuesit absolut. Normalisht, kërkesa dhe lutja vjen si rezultat i gjendjes dhe nevojës, por, zakonisht, janë një sërë çështjes që njeriu mundet t’ia kërkojë Zotit çdo ditë, në secilën kohë.

Ja disa prej tyre:

 1. Të mira në dunja dhe të mira në Ahiret
 2. Faljen e mëkateve, gjynaheve
 3. Kënaqësinë e All-llahut
 4. Xhennetin
 5. Mbrojtjen nga zjarri (xhehennemi)
 6. Udhëzimin (hidajetin)
 7. Istikamen në rrugën e Zotit (qëndrueshmërinë)
 8. Devotshmërinë (takvallëkun)
 9. Sinqeritetin
 10. Të dalim nga kjo botë me vepra të mira
 11. Fitimin dhe ushqimin hallall
 12. Pasardhës të mirë dhe të ndershëm
 13. Dituri të dobishme
 14. Pavarësinë nga njerëzit
 15. Sjelljen dhe moralin e mirë (ahlakun)
 16. Begatitë dhe mirësitë e All-llahut (ni’metet)
 17. Një zemër dhe shpirt të kënaqur
 18. Mbrojtjen nga shajtani
 19. Mbrojtjen nga njerëzit e ligtë dhe negativ
 20. Mbrojtjen nga sprovat e rënda dhe fatkeqësitë

Përgatiti:
Hfz. Mehas Alija

(Islampress)