Truri i njeriut posedon aftësi shumë më të mëdha nga sa ...

Një nga shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira ...

Ibni Sina, që në Perëndim njihet si Avicenna, në vitin 980 lindi ...

Pandemia e koronavirusit mund të përfundojë me tre skenarë të mundshëm: ...

DAVUT DEMIRCAN Ndërsa njerëzit janë duke qëndruar në shtëpi në gjithë ...

Celulari është një nga pajisjet më të ndyra që e prekim ...

Kamomili (Matricaria chamomilla) është një barishte e vjetër medicinale shumë e ...

Në ecje ekzistojnë rregulla të caktuara të cilat po qe se ...

Afërsisht 80 për qind e njerëzve që kontraktojnë COVID-19 shërohen brenda ...