Baba, më këshillo diçka para se të nisesh për rrugë

baba,-me-keshillo-dicka-para-se-te-nisesh-per-rruge

Biri im, merr mësim nga ata që kanë grumbulluar shumë pasuri të kësaj bote, kurse nga kjo botë me vete nuk kanë marrë asgjë përveç qefinit.

Që kur u sëmur, babai vazhdimisht i tregonte të birit për udhëtimin e tij, kështu që i biri e pyeti: – O baba, për ku po përgatitesh dhe ku po shkon?

Babai i tij u përgjigj: Biri im, qëndrimi im këtu ka mbaruar. Tani unë po nisem për rrugë.

Djali: – Baba, për ku po udhëton?

Babai: – Biri im, udhëtimi im është larg, nga vendbanimi i mashtrimit dhe gënjeshtrës për në banesën e së vërtetës.

Djali: – Baba, a do të zgjasë shumë udhëtimi yt?

Babai: – Po, do të zgjasë derisa Allahu ta trashëgojë Tokën dhe gjithçka që ka mbi të.

Djali: – Baba, a e ke përgatitur furnizimin për udhëtimin tënd?

Babai: – Po, bir, por unë do të udhëtoj shumë larg dhe nuk e di nëse furnizimi im do të jetë i mjaftueshëm apo jo, andaj më dërgo pak furnizim.

Djali: – Baba, si mund të ta dërgoj kur ti je në udhëtim?

Babai: – Biri im, bën lutje për mua. Lutju Allahut që të më falë dhe të më mëshirojë, sepse ti nëse pushon së luturi për mua, furnizimi im do të ndërpritet.

Djali: – Baba, a do të shoh unë ty përsëri?

Babai: – Po, do të më shohësh atëherë kur do të mbarojë edhe udhëtimi yt.

Djali: – Baba, më këshillo diçka para se të nisesh për rrugë

Babai: – Biri im, mos lejo që bota të të mashtrojë; merr mësim nga ata që kanë grumbulluar shumë pasuri të kësaj bote, kurse nga kjo botë me vete nuk kanë marrë asgjë përveç qefinit.

Dëgjoje shumë fjalën e Allahut duke dëgjuar Kuran, dhe bisedo me Allahun duke falur namaz, dhe sigurohu tek Allahu duke ndarë sadakë, dhe bëhu shembull i një punëtori në rrugën e Allahut, me moralin dhe sjelljen tënde shembullore, sepse në këtë mënyrë do ta përgatisësh për veten tënde furnizimin për udhëtimin e gjatë që të pret.

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress)