Allahu është shumë bamirës për robërit e vet…

allahu-eshte-shume-bamires-per-roberit-e-vet…

“Allahu është shumë bamirës për robërit e vet; Ai e begaton atë që do; Ai është i gjithëfuqishmi, ngadhënjyesi. (Shura, 19)

Allahu i Madhërishëm është i mirë me robërit e Tij, mirëpo furnizim të madh dhe e begaton atë që do Ai.

Ndoshta Allahu të mohon diçka nga furnizimi, mirëpo mu aty shihet mirësia e Tij ndaj teje.

mesazhe kuranore

A. D. Islampress