​Pandemia ka ulur migrimin e paligjshëm në BE në nivelin e saj më të ulët

​pandemia-ka-ulur-migrimin-e-paligjshem-ne-be-ne-nivelin-e-saj-me-te-ulet

BE në tërësi regjistroi një rënie prej 33 për qind krahasuar me një vit më parë kur bëhet fjalë për kërkesat për azil, dhe në të njëjtën kohë kalimet e parregullta të kufirit arritën nivelin më të ulët në gjashtë vitet e fundit.

Komisioni Evropian deklaron se ndikimi i COVID-19 në migrim nuk u manifestua nga një rënie e qëndrueshme në të gjitha pjesët e BE dhe se numri i përgjithshëm i ardhjeve ilegale në BE filloi të rritet në gjysmën e dytë të vitit 2020 pas një rënie të mprehtë ne prill.

BE pret që të dhënat e azhurnuara për zhvillimin e popullsisë si një e tërë, në vitin 2020, duke përfshirë migracionin e ligjshëm, do të tregojnë një rënie të mprehtë të migrimit total për shkak të kufizimeve aktuale të vendosura në të gjithë BE për thyerjen e pandemisë.