​MSh: Vendimi për PCR teste në hyrje të Kosovës është marrë para shumë muajsh

​msh:-vendimi-per-pcr-teste-ne-hyrje-te-kosoves-eshte-marre-para-shume-muajsh

Në këtë mes, shquhet tendenca për të manipiluar me diasporën si target grup, ne emër të gjoja vendimit të “ri” për PCR teste me rastin e ardhjes në Kosovë.

Testi PCR negativ nuk është vendosur në vendimin e djeshëm të Qeverisë së Republikës së Kosovës, por ka qenë pikë e çdo vendimi të kësaj qeverie rreth Covid -19.

Për të gjithë qytetarët, në veçanti për ata që spekulojnë në opinion, më poshtë i gjeni linqet rreth kësaj të vërtete:

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/02/Vendim-mga-mbledhja-e-63-të-e-Qeverisë.pdf

(Vendimi i datës 11.02.2021)

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/01/Vendimet-e-Mbledhjes-se-58-të-Qeverisë.pdf

(Vendimi i datës 14.01.2021)

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/11/Vendimi-i-mbledhjes-së-42-të-Qeverisë-.pdf

(Vendimi i datës 11.11.2020

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/11/Vendimi-i-mbledhjes-së-39-të-Qeverisë-.pdf

(Vendimi i datës 01.11.2020)

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/09/Vendimet-e-mbledhjes-së-32-të-të-Qeverisë.pdf

(Vendimi i datës 25.9.2020).

Për më tepër keni edhe disa ilustrime rreth këtyre vendimeve, që demantojnë kategorinë e atyre që gënjeshtrën e kanë bërë kategori rutinore në komunikim me opinionin.